Verslag laatste vergadering GMR 2017-2018

bijzondere vergadering op bijzondere locatie

Donderdag 28 juni vond de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar plaats. Ditmaal bij de inspirerend locatie ‘De Boereplaats’ in Waarland. Deze avond stonden een aantal belangrijke beleidsstukken en documenten omtrent de AVG op het programma, namelijk; het Blosse informatiebeveiligings-en privacybeleid, het reglement functionaris gegevensbescherming, de privacyverklaring en het privacyreglement. Na een duidelijke uitleg door Ottilio Christiaan en wat kritische vragen vanuit de GMR heeft de GMR besloten met alle documenten in te stemmen.

Ook een aantal opnieuw aangeboden stukken werden besproken; de beleidsnotitie sociale veiligheid, de handreiking kindermishandeling en het vervoersprotocol. Deze stukken zijn aangepast, nadat de GMR bij eerdere aanbieding niet kon instemmen. Beleidsmedewerker Onderwijs Siebrand Konst heeft dit naar tevredenheid van de GMR gedaan en dus heeft de GMR met alle stukken ingestemd.

Deze vergadering stond ook in teken van afscheid nemen. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal zeer ervaren OGMR- en PGMR-leden: Jeffrey Bruins (OGMR de Zeppelin), Arjen Groot (OGMR de Vlindertuin), Astrid Bakker-Van der Wiel (OGMR de Reflector), Wilma Molenaar (PGMR de Zevensprong) en Mieneke Kostelijk (PGMR de Balein). Wij willen hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen hen veel moois voor de toekomst.

Met het afscheid van deze vijf GMR-leden ontstaat er een groot gat in de toch al niet volledig bezette GMR. Wij zullen daarom aankomend schooljaar weer veel energie steken in het werven van nieuwe leden. Heb je interesse of wil je een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met het dagelijks bestuur van de GMR. Wij zijn vanaf 7 september weer op donderdagen telefonisch bereikbaar op: (072) 566028, of via de mail: gmr@blosse.nl.

Tot slot willen wij alle GMR-leden heel erg bedanken voor hun inzet dit schooljaar.

Wij wensen iedereen alvast een ontzettend fijne zomervakantie!

Het dagelijks bestuur van de GMR,

Marcella en Miranda

boerenplaats boerenplaats